dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 1

Dyżur: czwartek, godz. 12:00 – 13:30

Telefon: 17-872-15-83

Adres e-mail: a.pelisiak@gmail.com

 

Życiorys naukowy

Curriculum Vitae

Andrzej Pelisiak urodził się w Łodzi w 1955 roku. W latach 1974-1980 studiował Archeologię w ówczesnej Katedrze Archeologii (obecnie Instutut Archeologii) w Uniwersytecie Łódzkim. W 1980 roku obronił pracę magisterską. Od 1981 roku pracował w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W 1989 roku obronił pracę doktorską w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Arecheologii i Etnologii) PAN. W 2001 roku rozpoczął pracę w Instytucie Archeologii w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. W 2005 roku habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku jest Profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2004 roku otrzymał  Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę „Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim”.

 

Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania profesora Andrzeja Pelisiaka koncentrują się na problematyce społeczności wczesnorolniczych, neolicie Starego Świata, archeologii środowiska, archeologii krajobrazu, zagadnieniach tożsamości kulturowej, badaniach populacji pradziejowych oraz kontaktach i interakcjach w społecznościach wczesnorolniczych oraz między nimi i społecznościami łowiecko-zbierackimi.

 

Informacje dodatkowe

Jest autorem i współautorem 106 prac, włączając w to 14 w druku. Jest Redaktorem Analecta Archaeologica Ressoviensia, zasiada w kolegiach redakcyjnych  czasopisma Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego i serii Collectio Archaeologica Ressoviensis.

 

Publikacje
Wykaz publikacji