dr hab. inż. Joanna Trąbska, prof. UR

Dane kontaktowe

Numer pokoju: 9 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: środa, godz. 11:30 – 13:00

Telefon: 17-872-15-88

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/JoannaTr

Informacje w języku angielskim: ENGLISH VERSION

Życiorys naukowy

2016 r. – stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie: Geologia, specjalność: Mineralogia, Petrografia, Geochemia, nadany w Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi, na podstawie rozprawy: „Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych („ochr”) na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych”.

2015 – ukończenie studiów podyplomowych z Filozofii i Etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

1999 r. – stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie: Geologia, specjalność: Mineralogia, Petrografia, Geochemia, nadany w Akademii Górniczo-Hutniczej, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, na podstawie rozprawy: „Studium mineralogiczno-chemiczne wybranych pigmentów stosowanych w malowidłach średniowiecznych Polski”. Promotor rozprawy: Prof. dr inż. hab. Maciej Pawlikowski. Praca wyróżniona.

1990 r. – dyplom magistra inżyniera, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność: Mineralogia Stosowana, na podstawie pracy: „Mineralogia czarnych łupków Ziemi Wedel-Jarlsberga, SW Spitsbergen”. Promotor pracy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki. Praca wyróżniona.

 

Doświadczenie zawodowe przebieg pracy

1991 – asystent w Katedrze Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH

1993 – 1998 – studia doktoranckie na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH

1994, 1995 – dwa tygodniowe pobytu na praktykach studentów Wydziału Konserwacji ASP w Krakowie (Dolny Śląsk, Ziemia Lubuska)

1999 – obrona pracy doktorskiej

1997- 2003 – zatrudnienie w Pracowni Badań i Konserwacji Zabytków Muzeum Archeologicznego w Krakowie

2005 – 2103 – adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

2014  – 2016 – starszy wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

2016 – profesor UR, Kierownik Zakładu Nauk Przyrodniczych i Archeometrii Instytutu Archeologii

 

Zainteresowania badawcze

1. Czerwone surowce i zabytki oraz mikrozabytki żelaziste paleolitu i okresów młodszych: pochodzenie – przetworzenie – zastosowanie.
2. Spieki kostno-mineralne.
3. Warstwy malarskie, naskorupienia różnej proweniencji, odróżnianie nalotów naturalnych, sztucznych, fałszerstw.
4. Ceramika archeologiczna.
5. Surowce mineralne stosowane w pradziejach – rodzaj, pochodzenie i przetworzenie.
6. Mikroślady mineralne.
7. Nowoczesne metody badawcze w zastosowaniu do analiz zabytków archeologicznych.

Realizowane projekty badawcze

Badania mas ceramicznych i technologii zdobienia malowanej i glazurowanej ceramiki nowożytnej

Badania mas ceramicznych i technologii zdobienia amfory ze stanowiska Chotyniec

Badania falsyfikacyjne marmurowych rzeźb orientalnych

Badania składu i procesów korozyjnych zapraw ze średniowiecznych budowli Przemyśla

Badania czerwonych surowców żelazistych (kontynuacja – poszerzanie bazy danych)

Informacje dodatkowe

 

Staże, stypendia, warsztaty, badania terenowe

2000 – stypendium im. Kronenberga, Lund (Szwecja)

2003 – staż fundowany przez rząd Cesarstwa Japonii, Osaka

2004 – warsztaty ceramiczne w Medyni Głogowskiej

2006 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Muzeum Morawskiego w Brnie

2007 – uczestnictwo w praktykach terenowych dotyczących badań osadów trzeciorzędu i czwartorzędu organizowanych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Poznańskiego

2007 – rekonensans i badania terenowe: ekspedycja archeologiczna PMA w Rydnie (Michałów-Piaska) koło Skarżyska Kamiennej

2007 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Rekonensans terenowy: stanowisko Bečov

2007 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Badania terenowe: Lovas, Paloznak

2008 – badania materiałów archeologicznych ze zbiorów Museum für die Archäologie des Eiszeitalters, Monrepos (Nadrenia)

2008 – badania terenowe: Turyngia

2009 – badania terenowe – Słowenia

2009 – badania materiałów archeologicznych – Szwajcaria, Uniwersytet Neuchâtel

2005 – 2009 – badania terenowe: Chorwacja

2010 – badania terenowe: Pireneje, Dordonia

2010 – badania terenowe: Schwarzwald, okolice Norymbergi

2011 – badania terenowe: południowa Słowacja

2007-2015 – badania terenowe na terenie Polski (czerwone surowce żelaziste)

Publikacje

Wykaz publikacji