dr Hubert Mącik

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 17 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: poniedziałek, godz. 14:45 – 16:15

Telefon: 17-872-15-91

Adres e-mail: hubertmacik@gmail.com

 

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie 

2012 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki; Wydział Nauk Humanistycznych KUL
2006 – magister historii sztuki; Wydział Nauk Humanistycznych KUL
2004 – magister prawa; Wydział Prawa i Administracji UMCS

Zatrudnienie

2014 – nadal – Instytut Archeologii UR, Zakład Muzeologii (od 2019 Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności); adiunkt
2009 – nadal – Urząd Miasta Lublin, od 2012 roku Miejski Konserwator Zabytków
2008 – 2009 – Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
2007 – 2008 – Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Zainteresowania badawcze

Historia urbanistyki i architektury nowożytnej w Europie Środkowej; ochrona dziedzictwa kulturowego, w szczególności krajobrazu kulturowego; architektura i urbanistyka modernizmu; dzieje regionalne terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia (dawnego pogranicza Małopolski i Rusi Koronnej).

Publikacje

Wykaz publikacji