dr Wojciech Pasterkiewicz

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 17 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: wtorek, godz. 14:00 – 15:30

Telefon: 17-872-15-91

 

Realizowane projekty badawcze, stypendia

1. Grant: Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. Wielokulturowe zespoły osadnicze z III – I tys. p.n.e. (NCN; 2011/03/B/HS3/01441) – wykonawca; kierownik: prof. dr hab. Jan Machnik.