Dr Mirosława Zabilska-Kunek

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 9 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: czwartek 10:00 – 11:30

Telefon: 17-872-15-88

Adres e-mail: mzabkunek@ur.edu.pl

                     mirkazabilska@gmail.com

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/MirosławaZabilska

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie i stopnie naukowe

1. 2008-2013 studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierunek: archeologia.

Rozprawa doktorska pt.: Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania rybołówstwa ludów wybrzeży Bałtyku w V-IV tysiącleciu przed Chrystusem na przykładzie osady w Dąbkach, stan. 9 (gm. Darłowo), napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Daniela Makowieckiego, prof. UMK.

Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dnia 16.04.2013 r.

 

2. 2003-2008 jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierunek: archeologia.
Specjalność: archeologia podwodna i ekoarcheologia.

Praca magisterska pt.: Eksploatacja środowiska wodnego w świetle badań nad rybołówstwem i łowiectwem ludności kultury łużyckiej na ziemiach polskich, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Koli.

 

Zatrudnienie

• od 01.10.2013 r. w Zakładzie Epoki Kamienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na stanowisku – adiunkt
• od 2017 r. w Zakładzie Nauk Przyrodniczych i Archeometrii IA UR

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie archeozoologii

Badania szczątków zwierzęcych, przede wszystkim ryb, odkrytych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych na 24 stanowiskach archeologicznych z Polski (Kal, stan. 20, Mikołajki, Staświny, stan. 1, woj. warmińsko-mazurskie; Biała Góra, stan. 3, woj. pomorskie; Kołobrzeg-miasto, Dąbki, stan. 9, woj. zachodniopomorskie; Grudziądz – Wzgórze Zamkowe, Trzciano, stan. 40, Toruń, Nowe Miasto – Kościół Św. Jakuba, stan. 360, woj. kujawsko-pomorskie; Gniezno, stan. 22, Krzyż Wielkopolski, stan. 7, Ujście, stan. 5, woj. wielkopolskie; Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie; Kulczyn Kolonia, stan. 8, Sąsiadka, Czermno, stan. 1, Pulki, stan. 1, Las Iung, stan. 1, woj. lubelskie; Tum koło Łęczycy, stan. 1, Góra Św. Małgorzaty, woj. łódzkie; Kraków – Rynek Główny, woj. małopolskie; Łęg, stan. 2, woj. świętokrzyskie; Zamiechów, stan. 18, Przedmieście Czudeckie, stan. 7, Rzeszów-Przybyszówka, stan. 118, woj. podkarpackie) oraz ośmiu zagranicznych (Roztoky koło Pragi, Republika Czeska; Novae, Bułgaria; Chersones, stan. 20 – obecnie w granicach administracyjnych Sewastopola, Ostróg, Kotoriny III, Nowomalin Podobanka, Oжeвe, Ukraina; Rakushechny Yar, Rosja).

 

Zainteresowania badawcze

Archeologia środowiskowa, w szczególności archeozoologia ssaków i archeoichtiologia, w tym m.in. historia kręgowców oraz ich znaczenie w kulturze człowieka od pradziejów do nowożytności, eksploatacja faunistycznych zasobów środowiska wodnego (rybołówstwo, zbieractwo mięczaków itd.), relacje pomiędzy człowiekiem i światem zwierząt. Ponadto archeologia podwodna i etnografia.

 

Realizowane projekty badawcze

2014-2015 – grant badawczy na realizację projektu nr IA-31/2014/508 pt.: Badania archeozoologiczne pozostałości kostnych ze stanowisk ludności  kompleksu kulturowego Cucuteni-Tripolye i kultury pucharów lejkowatych.

25.04-08.05.2010 – realizacja projektu badawczego (DK-TAF 550) pt.: Fish and Fishing in the late Mesolithic stan. at Dabki – south Baltic Sea (Poland) w Muzeum Historii Naturalnej Danii (Muzeum Zoologicznym) Uniwersytetu w Kopenhadze. Projekt finansowany w ramach the SYNTHESYS Project (http://www.synthesys.info/) przez European Community Research Infrastructure Action under the FP7 “Capacities” Program.

 

Udział w projektach badawczych

• 2016 – „Grodzisko i zamek w Czudcu na terenie dawnej ziemi sandomierskiej w świetle badań archeologicznych z lat 2001-2010’’ zadanie dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet 4: Ochrona zabytków archeologicznych” (zadanie 3307/16).
• 2010-2014 – „The Ecology of Crusading: The Environmental Impact of Conquest, Colonization and Religious Conversion in the Medieval Baltic” – projekt poświęcony multi-dyscyplinarnym badaniom historii Pomorza Nadwiślanego oraz ziem pruskich, realizowany pod kierownictwem dr A. Pluskowskiego (Department of Archaeology, Reading University) i dzięki wsparciu finansowemu the European Research Council w ramach 7 Programu Ramowego.
• 2012-2013 – „Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w XI-XIII w. Studium interdyscyplinarne” – projekt poświęcony interdyscyplinarnym badaniom stanowiska
w miejscowości Sąsiadka (woj. lubelskie), zrealizowany przez Uniwersytet Warszawski ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych (zgodnie z umową nr 1711/12).
• 2008-2010 – „Dolina Węgorapy 2008-2010” – projekt poświęcony interdyscyplinarnym badaniom pruskiego systemu osadniczego mikroregionu położonego na pograniczy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Krainy Węgorapy we wczesnym średniowieczu. Został on zrealizowany przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, przy wsparciu Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: PROGRAM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych (zgodnie z umową nr 2345/11) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 

Informacje dodatkowe

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

• od 2004 r. – Akademicki Klub Badań Podwodnych przy Instytucie Archeologii UMK w Toruniu
• od 2009 r. – Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej (SAS)
• od 2009 r. – International Council for Archaeozoology (ICAZ) oraz Fish Remains Working Group (FRWG) of ICAZ, od 2009 r.

Publikacje

Wykaz publikacji