prof. dr hab. Zbigniew Pianowski

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 5 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: piątek, godz. 15:00 – 16:30

Telefon: 17-872-15-95

Adres e-mail: zpianowski@wp.pl

 
Życiorys naukowy

 

Stopnie naukowe
1974 – mgr (Katedra Archeologii UJ);
2015 – nominacja profesorska

 

Zatrudnienie

– 1974-1986 Pracownia Archeologiczna Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu (kierownik Pracowni w latach 1983-1986);

– od 1986 Dział Archeologii Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu (zastępca kierownika działu, potem kierownik w latach 1991-2009);

– od 2000 r. Instytut Archeologii WSP (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski); dyrektor Instytutu w latach 2009-2011

Zainteresowania badawcze

Archeologia architektury, materiały i techniki budowlane w średniowieczu

 

Realizowane projekty badawcze

Udział w programach badawczych:
„Polska w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego”;
„1000-lecie Zjazdu Gnieźnieńskiego”

 

Informacje dodatkowe

 

Kształcenie kadry
Wypromował 1 doktora, 45 magistrów oraz 25 licencjatów

 

Członkostwo w Radach i Komitetach Naukowych

– Komisja Archeologiczna PAN w Krakowie (obecnie jeden z jej wiceprzewodniczących);
– Rada Ochrony Zabytków przy MKiS (rzeczoznawca i członek; lata 90. XX w.);
– Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków przy Konserwatorze Małopolskim i Konserwatorze Podkarpackim (dwie kadencje);
– Stowarzyszenie Historyków Sztuki;
– Stowarzyszenie Muzealników Polskich;
– Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

 

Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych
„Collectio Archaeologica Ressoviensis”;

„Analecta Archaeologica Ressoviensia”;

„Acta Archaeologica Waweliana”

 

Publikacje

Wykaz wybranych publikacji