Konferencje, sesje, wykłady

Pogra­nicze bio­kul­tu­rowe zlewni Wisły-Sanu oraz Dnie­stru w świetle naj­now­szych badań kultur epoki wcze­snego metalu: IV – II tys. BC, XXIX Rze­szowska Konferencja