mgr Piotr Sławomir Szmyd

Dane kontaktowe

Adres e-mail: pszmyd@poczta.fm

                     piotrszmyd@ymail.com

Strona www: http://www.wiesci.cba.pl/

                     https://independent.academia.edu/PiotrSzmyd

Social media: https://web.facebook.com/piotr.szmyd.7

                      https://web.facebook.com/GISwArcheologii/

                      https://www.linkedin.com/in/piotr-szmyd-a40469136/

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie 

1999 – 2002 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny, 3 letnie studia licencjackie na kierunku Archeologia.

2002 – 2004 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny, 2 letnie studia magisterskie na kierunku Archeologia.

2008 – 2009 – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Studia Podyplomowe na kierunku Geograficzny System Informacji.

 

Kursy dokształcające

2017 UDEMY – “Tworzenie stron internetowych”.
2013 Esri – Tworzenie modeli geoprocesingu”.
2011 Uniwersytet Rzeszowski “Tworzenie i zarządzanie bazami danych w firmie”.
2010 Uniwersytet Rzeszowski, “Archeologia XXI wieku – nowe metody badań”.

 

Zatrudnienie i współpraca

03.05.2009 – obecnie: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, oddział Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy.

2016 styczeń – kwiecień – Museum of London Archaeology – stanowisko z okresu wpływów rzymskich zlokalizowane na Fenchurch Street w Londynie.

2015 marzec – maj – Museum of London Archaeology – cmentarz z okresu nowożytnego oraz stanowisko z okresu wpływów rzymskich.

2006 – 2008 – Eachtra Archaeological Projects w Irlandii.

 

Zainteresowania badawcze

Zainteresowanie epoką brązu, średniowieczem, archeologią miejską oraz stanowiskami o charakterze obronnym. Badania nad osadnictwem w dolinie Wisłoki, Ropy, Jasiołki, Beskidzie Niskim, w Paśmie Pogórza Jasielskiego, Strzyżowskiego oraz Pasma Brzanki i Liwocza z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych, jak GIS czy LIDAR. Grafika 3D w rekonstrukcji i wizualizacji badanych stanowisk archeologicznych. Nowoczesne metody badań i dokumentacji w archeologii.

 

Informacje dodatkowe

 

Ważniejsze referaty, wystąpienia

2016 – Archeologiczna Konferencja we Lwowie – “Archeologia Zachodniej Ukrainy” – “Wykorzystanie narzędzi Geograficznego Systemu Informacji do analiz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Dolinie Górnej Wisłoki”.

2016 – XXXII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna – “Wykorzystanie narzędzi Geograficznego Systemu Informacji do analiz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w Dolinie Górnej Wisłoki”.

2013 – GIS w nauce, Konferencja w Lublinie, “GIS jako narzędzie pracy w warsztacie archeologa”.

20011 – Konferencja w Trzcinicy, pow. Jasło, “Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna jako szansa na rozwój turystyki”; “Preferencje mieszkańców Jasła w kontekście Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy”.

2010 – XXVII Rzeszowska Konferencja Archeologiczna – “Podsumowanie badań archeologicznych na XVII-wiecznym Dworze Obronnym w Jaśle”.

2009 – XXVI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna – “Podsumowanie badań archeologicznych na stan. nr 10 w Załężu gm. Dębowiec”.

 

Udział w badaniach archeologicznych

Mapa stanowisk:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1EKdcasw26sas0hyTX7x5DPu3AZLfOGkN&ll=51.478409511010604%2C6.816351399999917&z=5

Publikacje

Dostępne na stronie: https://independent.academia.edu/PiotrSzmyd

2017 Using Geografic Information System (GIS) Tools to Determine the Settlement Preferences in the Upper Wisłoka Valley and to Demarcate Potential Archeological Sites on the Example of Early Medieval Sites, Analecta Archaeological Ressoviensia, Rzeszów, Volume 12, str. 299 – 327.

2017 Use of LIDAR ISOK data Available With the Use of Geoportal 2 Website for Discovering Archaeological Sites. Analecta Archaeological Ressoviensia, Rzeszów, Volume 12, str. 169 – 176.

2014 Koci Zamek – dwór obronny w Jaśle. Przedstawienie wyników ratowniczych badań archeologicznych, Zamki w Karpatach, Krosno, str. 535 – 553.