Prace licencjackie – Muzeologia

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych  Instytucie Archeologii UR

Rok 2019

 1. Fotografia w latach 79. i 80. XX wieku w Rzeszowie na przykładzie Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego
 2. Zabytki sakralne Łemków w krajobrazie gminy Krempna
 3. Pastel – powstawanie, ekspozycja, ochrona
 4. Numizmatycy polscy XIX w.
 5. Galeria rzeźb Thomasa Huttera

Rok 2018

 1. Kościół św. Anny w Zaklikowie jako zabytek architektury – możliwości wykorzystania muzealnego i turystycznego czynnej świątyni
 2. Lwowskie muzea
 3.  Zamość- krajobraz miasta jako muzeum
 4. Historia Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
 5. Historia restytucji zabytków straconych podczas II wojny światowej w Polsce

Rok 2017

 1. Muzea-obozy koncentracyjne jako miejsca realizacji polityki historycznej
 2. Katalog malarstwa tablicowego do końca XVI w. w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu
 3. Muzea i ekspozycje biograficzne w dawnych zespołach dworskich- na wybranych przykładach
 4. Ekspozycje muzealne ubioru i tkanin
 5. Kolekcje rzeźb antycznych na terenie Polski przedstawione na wybranych przykładach
 6. Łemkowskie tradycje muzealne na terenie Beskidu Niskiego
 7. Muzealna rola budynku kościoła na przykładzie kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu