Praktyki

Letnie ćwiczenia tere­nowe 2016

Dr hab. Tomasz Bochnak (Bibracte – Francja – 22.07.2016)

 1. Jakub Pałys (1 miesiąc)
 2. Woj­ciech Stącel (1 miesiąc)

Prof. M. Woło­szyn (Czermno – 29.06. – 21.07.2016)

 1. Jakub Pałys (1 miesiąc)
 2. Woj­ciech Stącel (1 miesiąc)
 3. Alicja Pier­ni­kar­czyk (1 miesiąc)
 4. Adrianna Raczak (1 miesiąc)

Dr M. Dębiec (Tyrawa Solna – przy­jazd od 22.08. – 29.08. prak­tyki trwają od 2 tyg. do miesiąca)

 1. Krzysztof Szy­dełko (1 miesiąc)
 2. Beata Kuź­nia­rowska (1 miesiąc)
 3. Alicja Pier­ni­kar­czyk (1 miesiąc)
 4. Adrianna Raczak (1 miesiąc)
 5. Zbi­gniew Maj (1 miesiąc)
 6. Piotr Bańdur (1 miesiąc)

Dr M. Dzik (Sasiny – 1.08. – 25.08.2016)

 1. Krzysztof Szy­dełko (1 miesiąc)
 2. Beata Kuź­nia­rowska (1 miesiąc)
 3. Piotr Bańdur (1–12.08.)
 4. Kata­rzyna Chru­ścicka (1–12.08.)
 5. Natalia Kotula (1–12.08.)
 6. Ewa Muskus (1–12.08.)
 7. Karo­lina Wenc (1–12.08.)
 8. Andże­lika Ziobro (1–12.08.)

Dr A. Resz­czyńska (Nie­za­by­lice – Czechy – 1.08. – 25.08.2016)

 1. Alek­sandra Habrat (1.08–12.08)
 2. Wik­toria Rzepka (1.08–12.08)
 3. Kata­rzyna Marzycka (1.08–12.08)
 4. Marcin Kro­czek (1.08–12.08)
 5. Patryk Oświę­cimski (13.08–25.08)
 6. Wero­nika Paśko (13.08–25.08)
 7. Domi­nika Kordas (13.08–25.08)
 8. Rado­sław War­siński (13.08–25.08)

Prof. M. Połtowicz-Bobak (Lubotyń – 15.08. – 27.08.2016)

 1. Kata­rzyna Chruścicka
 2. Natalia Kotula
 3. Ewa Muskus
 4. Karo­lina Wenc
 5. Andże­lika Ziobro
 6. Karo­lina Dziepak
 7. Eryk Wisz
 8. Damian Janusz