Publikacje

Wydawnictwo Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Zamówienia można kierować pod adres:

Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

ul. Moniuszki 10 35-015 Rzeszów

tel. +48 17 872 15 81

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl http://books.archeologia.rzeszow.pl/pl/


logo-materialy-i-sprawozdania

logo-analecta

logo collectio-archaeologica-ressoviensis

Nowości wydawnicze

Czytaj więcej

Analecta Archaeologica Ressoviensia

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 1 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 2 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 3 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 4 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 5 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 6
Czytaj więcej

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 32 Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 31 Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 30
Czytaj więcej

Collectio Archaeologica Ressoviensis

Tomus I — Tadeusz Mali­nowski: Komo­rowo, sta­no­wisko 1: gro­dzisko kul­tury łużyc­kiej fak­toria na szlaku bursztynowym Tomus II — Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka, Mag­da­lena Ralska –Jasie­wi­czowa: From the Meso­li­thic to Modern Times. Set­tle­ment Orga­ni­za­tion and Eco­nomy Recorded In Annu­ally Lami­nated Sedi­ments of the Lake Gościąż (Cen­tral Poland) Tomus III — Sylwia Cygan: Wcze­sno­sło­wiań­skie pół­zie­mianki kwa­dra­towe na terenie Polski, Czech, Sło­wacji, Wschod­nich Nie­miec I Dolnej Austrii Tomus IV – Syl­we­ster Czopek : Gro­dzisko Dolne, sta­no­wisko 22–…

Czytaj więcej

Via Archaeologica Ressoviensia

Seria wydawnicza prezentująca wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Czytaj więcej

Inne

Czytaj więcej