Publikacje

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Czytaj więcej

CZASOPISMA

Analecta Archaeologica Ressoviensia

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 1 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 2 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 3 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 4 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 5 Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 6
Czytaj więcej

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 32 Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 31 Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego — tom 30
Czytaj więcej

SERIE WYDAWNICZE

Collectio Archaeologica Ressoviensis

Tomus I — Tadeusz Mali­nowski: Komo­rowo, sta­no­wisko 1: gro­dzisko kul­tury łużyc­kiej fak­toria na szlaku bursztynowym Tomus II — Andrzej Peli­siak, Mał­go­rzata Rybicka, Mag­da­lena Ralska –Jasie­wi­czowa: From the Meso­li­thic to Modern Times. Set­tle­ment Orga­ni­za­tion and Eco­nomy Recorded In Annu­ally Lami­nated Sedi­ments of the Lake Gościąż (Cen­tral Poland) Tomus III — Sylwia Cygan: Wcze­sno­sło­wiań­skie pół­zie­mianki kwa­dra­towe na terenie Polski, Czech, Sło­wacji, Wschod­nich Nie­miec I Dolnej Austrii Tomus IV – Syl­we­ster Czopek : Gro­dzisko Dolne, sta­no­wisko 22–…

Czytaj więcej

Via Archaeologica Ressoviensia

Seria wydawnicza prezentująca wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Czytaj więcej

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

Czytaj więcej

 

 

 

Zamówienia prosimy kierować pod adres:

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl
http://books.archeologia.rzeszow.pl/pl/