Rekrutacja

Dlaczego archeologia w Rzeszowie?

Przemianom dwóch ostatnich dekad zawdzięczamy pełną integrację Polski z krajami Europy zachodniej. Podróże „na Zachód” są dziś banalnie proste, są też – także te realizowane w celach naukowych – coraz częstsze. Wyjazdy „na Wschód’ choć niewątpliwie prostsze niż przed laty, wciąż wymagają pewnej determinacji. To co w tej kwestii zależy od nas, pracowników Uniwersytetu to próba dalszego zacieśniania kontaktów z Kolegami z Ukrainy i innych krajów wschodniosłowiańskich. Ważne by kontakty te dotyczyły nie tylko uznanych badaczy, ale i studentów, w tym doktorantów. W tej sytuacji dalsze ukierunkowywanie IA UR na zagadnienia związane z pograniczem dzisiejszej Polski i Ukrainy wydaje się więc oczywiste.