Rekrutacja

Studiuj archeologię i muzeologię w Rzeszowie!

 

Zapraszamy na 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie studia archeologiczne i muzeologiczne w Rzeszowie. Osoby pragnące gruntownie pogłębić swoją wiedzę z zakresu archeologii, mają możliwość kontynuowania nauki również na studiach doktoranckich.

Szczegółowe informacje o kierunku Muzeologia dostępne są na tej stronie

Przejdź do informacji o warunkach, terminach i wymaganych dokumentach

Instytut Archeologii kształci studentów nieprzerwanie od 1999 roku. Otrzymują oni wykształcenie pozwalające podjąć pracę w jednostkach naukowych i muzealnych, w instytucjach zarządzających dziedzictwem kulturowym, czy też prowadzenie własnej działalności.

Wiedzę w zakresie badania dziedzictwa archeologicznego i jego ochrony przekazujemy w sposób praktyczny.  Nasi studenci uczestniczą w wykopaliskach prowadzonych na terenie Polski, szczególnie na terenie województwa podkarpackiego, oraz zagranicą: w Czechach, Mołdawii, Ukrainie, Rumunii, Francji czy Sudanie. Biblioteka Instytutowa gwarantuje dostęp do najnowszej literatury oraz informacji na temat osiągnięć badawczych krajowych i europejskich ośrodków naukowych.

Zachęcamy studentów do aktywnej działalności w Kole Naukowym Studentów Instytutu Archeologii oraz uczestnictwa w programach edukacyjno-stypendialnych Erasmus+ i Most.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi osiągnięciami oraz śledzenia działalności Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na stronie internetowej i Facebooku!