Struktura

Struktura Instytutu Archeologii


 Dyrektor
Prof. dr hab. Małgorzata Rybicka
Zastępca Dyrektora
Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

 

W ramach Instytutu Archeologii UR funkcjonują obecnie

dwie katedry skupiające pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych:

 

Katedra Archeologii Pradziejowej

 

W jej skład wchodzą dawne zakłady:

Zakład Epoki Kamienia

Zakład Archeologii Protohistorycznej

Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum

 

Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

 

W jej skład wchodzą dawne zakłady:

Zakład Archeologii Średniowiecza

Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii

Zakład Muzeologii

 

Ponadto, w ramach Instytutu Archeologii funkcjonują:

Biblioteka IA UR

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych