Struktura

Struktura Instytutu Archeologii


 Dyrektor
Dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR
Zastępca Dyrektora
Dr Michał Dzik

 

W ramach Instytutu Archeologii UR funkcjonuje

sześć zakładów skupiających pracowników naukowo-dydaktycznych:

Zakład Epoki Kamienia
Zakład Archeologii Protohistorycznej
Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum
Zakład Archeologii Średniowiecza
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii
Zakład Muzeologii

 

Ponadto, w ramach Instytutu Archeologii funkcjonują:

Biblioteka IA UR
Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych