Struktura

Struktura Instytutu Archeologii


Dyrektor: Prof. UR dr hab. A. Rozwałka

Z-ca dyrektora: dr K. Trybała-Zawiślak

W ramach Instytutu Archeologii funkcjonują cztery odrębne zakłady, które w swojej działalności skupiają się na odrębnych problemach badawczych.

Epoki Kamienia
Archeologii Protohistorycznej
Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum
Archeologii Średniowiecza
Pracownia Archeozoologii i Archeometrii (w ramach zakładu epoki kamienia) oraz Antropologii (w ramach zakładu archeologii protohistorycznej)