Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

O USMA

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie powołana została w 2015 roku z inicjatywy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR) oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA). Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie województwa podkarpackiego. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do gromadzenia i ochrony zabytków archeologicznych, których liczba na terenie południowo-wschodniej Polski znacząco wzrosła w ostatnich latach. Ogromny przyrost materiałów archeologicznych był przede wszystkim konsekwencją wieloletnich i zakrojonych na dużą skalę badań wyprzedzających budowę autostrady A4. Przyniosły one niezwykle interesujące i cenne odkrycia, zmieniające w wielu aspektach dotychczasową wiedzę o pradziejach tego regionu. Przy tej okazji powrócił jednak znany od lat w środowisku archeologicznym problem przechowywania materiałów zabytkowych oraz ograniczonych w tym zakresie możliwości placówek muzealnych i instytucji naukowych.

Budynek, który przeznaczono na ten cel, został przekazany Instytutowi Archeologii przez Uniwersytet Rzeszowski (UR), a jego remont i dostosowanie do nowej funkcji sfinansowano ze środków FROA i UR.

W Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych zgromadzono dużą część zabytków pozyskanych podczas badań przedinwestycyjnych, a także w trakcie innych prac archeologicznych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Dostępna powierzchnia magazynowa pozwala na przechowywanie materiałów źródłowych z przyszłych ekspedycji prowadzonych przez IA UR, a także na przyjmowanie w depozyt zabytków pochodzących z badań na obszarze podlegającym rzeszowskiej delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Kontakt

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

Administracja USMA: mgr Sylwia Jędrzejewska

Ul. Siemieńskiego 17c

35-203 Rzeszów

E-mail: usma@ur.edu.pl

Telefon: 17 863 60 94

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek      8:30–16:30

Piątek     7:00–15:00

 


Cele i zadania realizowane przez naszą placówkę, to:

– przechowywanie i ochrona zabytków

– przyjmowanie w depozyt zabytków ruchomych z badań archeologicznych i przypadkowych odkryć

– udostępnianie zbiorów USMA do celów naukowych

– wypożyczanie zbiorów USMA w celach wystawienniczych

– działalność edukacyjna i promująca wiedzę o archeologii oraz ochronie zabytków


 

Przygotowanie zabytków i dokumentacji

Zabytki archeologiczne przekazywane w depozyt do USMA należy spakować w stabilne pudełka z tektury litej z pokrywami. Optymalne wymiary pudełek dostosowane do warunków przechowywania w USMA to:

— 23 x 30 x 9,5 (wysokość) cm

— 23 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

— 46 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

Dopuszczalne są niewielkie różnice w wymiarach, jednak nie powinna być przekraczana podana wysokość (9,5 cm, 19,5 cm) oraz szerokość mniejszych pudełek (23 cm). Zabytki o dużych gabarytach (zrekonstruowane naczynia itp.) należy umieścić w pudełkach o dostosowanych do nich rozmiarach. O ile to możliwe, ich wysokość nie powinna przekraczać 39 cm.

Na krótszy bok każdego pudełka, po lewej stronie u dołu, należy przykleić etykietę z informacją o zawartości. Wzory etykiet o wymiarach odpowiednich dla niskich i wyższych pudełek znajdują się w zakładce do pobrania.

Oczyszczone i podpisane (numer polowej księgi wpływów) nieścieralnym tuszem zabytki należy umieścić w woreczkach strunowych lub luzem w przegródkach, jeśli pudełka są w takie zaopatrzone. Każdy woreczek lub przegródka powinien zawierać metryczkę z informacją o pochodzeniu zabytków (metryczka niezłożona, w woreczku strunowym). Można skorzystać ze wzoru metryczki załączonego do pobrania. W razie konieczności (stan zachowania, specyfika zabytku) materiał zabytkowy należy dodatkowo zabezpieczyć. Przed przekazaniem w depozyt zabytki metalowe lub wykonane z surowców organicznych powinny zostać poddane konserwacji. Osobno należy spakować takie materiały jak: kości, polepa, kamienie, próbki, a także zabytki wydzielone.

 

Składany do USMA komplet dokumentacji powinien zawierać:

– sprawozdanie z badań (wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD/DVD)

– rysunkową dokumentację polową (wersja papierowa i skany na płycie CD/DVD)

– dokumentację fotograficzną (na płycie CD/DVD)

– inwentarze z badań (wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD/DVD)

Dokumentację papierową należy umieścić w podpisanej tekturowej teczce/teczkach o formacie A3, a opisaną płytę CD/DVD w plastikowym etui.

Prosimy o przygotowanie spisu przekazywanych zabytków i dokumentacji według wzoru zamieszczonego do pobrania (załącznik do protokołu). Po potwierdzeniu go przez stronę przyjmującą zostanie on dołączony do protokołu przekazania-przyjęcia.

Udostępnienie/wypożyczenie zabytków

W celu uzyskania dostępu do zabytków w celach naukowych lub wypożyczenia ich do celów wystawienniczych należy zwrócić się z wnioskiem na piśmie do dyrekcji Instytutu Archeologii UR, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (wzór wniosku załączono do pobrania).

Wydarzenia

Wizyta uczniów z Zespołu Szkół w Świlczy

W maju Uniwersytecką Składnicę Materiałów Archeologicznych, działającą przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odwiedzili uczniowie klasy II a z Zespołu Szkół w Świlczy. Nasi sympatyczni goście dowiedzieli się na czym polega praca archeologów i antropologów, mieli okazję obejrzeć autentyczne zabytki pochodzące z wykopalisk, a także przymierzyć repliki dawnych ozdób i uzbrojenia. Jako jedni z pierwszych zobaczyli część znalezisk odkrytych podczas badań prowadzonych na ulicy 3 maja w Rzeszowie. Z dużym entuzjazmem uczniów spotkały się zajęcia, podczas których starali się samodzielnie wylepić gliniane naczynia, na wzór oryginalnych zabytków sprzed tysięcy lat. Emocje wzbudziła także możliwość zobaczenia szkieletów odkopanych przez archeologów i z dużym zainteresowaniem wysłuchano objaśnień pani antropolog. Co bardzo cieszy, uczniowie ze Świlczy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi badań nad przeszłością człowieka.