Zakład Archeologii Epoki Kamienia

Kierownik zakładu

prof. dr hab. Andrzej Pelisiak

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR  

prof. dr hab. Małgorzata Rybicka

dr Maciej Dębiec 

dr Dariusz Król

Granty i badania

Galeria