Zakład Archeologii Kamienia

Kierownik: dr hab. Andrzej Pelisiak prof. UR 

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak prof. UR  

dr Maciej Dębiec 

dr Dariusz Król

dr hab. Małgorzata Rybicka prof. UR 

dr hab. Aleksander Sytnik

Badania