Zakład Archeologii Protohistorycznej

Kierownik zakładu

prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr Wojciech Pasterkiewicz

dr Katarzyna Trybała Zawiślak

Badania

 

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu