Zakład Archeologii Protohistorycznej

Kierownik: prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr Wojciech Pasterkiewicz

dr Katarzyna Trybała Zawiślak

Badania