Zakład Archeologii Protohistorycznej

Kie­rownik: prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek

dr Woj­ciech Pasterkiewicz

dr Kata­rzyna Try­bała Zawiślak

Badania