Zakład Archeologii Protohistorycznej

Prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek (Kie­rownik Zakładu Arche­ologii Pro­to­hi­sto­rycznej,
Pro­rektor ds. Nauki)
Prof. dr hab. Sła­womir Kadrow
Dr Tomasz Bochnak (Zastępca Dyrek­tora Insty­tutu)
Dr Maciej Kar­wowski
Dr Agnieszka Resz­czyńska
Dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak