Zakład Archeologii Protohistorycznej

Prof. dr hab. Sylwester Czopek (Kierownik Zakładu Archeologii Protohistorycznej,
Prorektor ds. Nauki)
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Dr Tomasz Bochnak (Zastępca Dyrektora Instytutu)
Dr Maciej Karwowski
Dr Agnieszka Reszczyńska
Dr Katarzyna Trybała-Zawiślak