Zakład Archeologii Średniowiecza

 

Kierownik zakładu   

dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

prof. dr hab. Michał Parczewski

prof. dr hab. Zbigniew Pianowski

dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

dr Michał Dzik

Granty i badania

Grody Czerwieńskie. Złote jabłko polskiej archeologii

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowieczna

Rzeszów, badania ul. 3 Maja

Badania w Bieczu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANT w ramach konkursu MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo narodowe I/2018, nr 11H 18 0344 86, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR:

“Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie), część II. Dokończenie prac dokumentacyjnych”

GRANT NCN, Opus 6, nr 2013/11/B/HS3/02052, dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR:

“Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym”

GRANT NCN, Sonata 5, nr 2013/09/D/HS3/04452, dr Leszek Gardeła:

“Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej.”

Galeria