Zakład Archeologii Średniowiecza

 

Kierownik zakładu   

dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

prof. dr hab. Michał Parczewski

prof. dr hab. Zbigniew Pianowski

dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

dr Michał Dzik

dr Leszek Gardeła

Badania

 

Grody Czerwieńskie. Złote jabłko polskiej archeologii

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowieczna

Rzeszów, badania ul. 3 Maja