Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii

Kierownik zakładu: dr hab. inż. Joanna Trąbska

Archeometria: dr hab. inż. Joanna Trąbska

Archeozoologia:  dr Mirosława Zabilska-Kunek

Antropologia: dr Joanna Rogóż

Badania