Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji - Archeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Archeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82