Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji - Archeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK  

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

– dowód osobisty +kserokopia

– 2 zdjęcia

 Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

DOKUMENTY MOŻNA DOSTARCZAĆ W TERMINIE  OD 4 CZERWCA DO  25 LIPCA

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Archeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK 

2.  przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne ( oryginał + kserokopia)

– dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement

– dowód osobisty + kserokopia

–  2 zdjęcia

                                                                                                                                    Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

DOKUMENTY MOŻNA DOSTARCZAĆ W TERMINIE  OD 4 CZERWCA DO  25 LIPCA

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK 

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

–  świadectwo maturalne (oryginał + kserokopia)

–  dowód osobisty +kserokopia

–  2 zdjęcia

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

DOKUMENTY MOŻNA DOSTARCZAĆ W TERMINIE  OD 4 CZERWCA DO  25 LIPCA

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

-podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne (oryginał + kserokopia)

– dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement

-dowód osobisty +kserokopia

– 2 zdjęcia

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

DOKUMENTY MOŻNA DOSTARCZAĆ W TERMINIE  OD 4 CZERWCA DO  25 LIPCA

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82