Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji - Archeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK  

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej (nie czekając na zakwalifikowanie) następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

– dowód osobisty +kserokopia

– 2 zdjęcia

UWAGA !!!

Od 30 lipca do 25 września można logować się w systemie IRK i wnosić opłaty rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym nie trzeba czekać na zakwalifikowanie, wystarczy rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  i przyniesienie dokumentów

Niezłożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej do 25 września  jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia

Pozostały nam ostatnie wolne miejsca!!!!!!!!!!!!!!!!

Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Termin dostarczania dokumentów  27 sierpnia – 25 września 2018

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Archeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK 

2.  przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne ( oryginał + kserokopia)

– dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement

– dowód osobisty + kserokopia

–  2 zdjęcia

 

UWAGA !!!

Od 30 lipca do 25 września można logować się w systemie IRK i wnosić opłaty rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym nie trzeba czekać na zakwalifikowanie, wystarczy rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  i przyniesienie dokumentów

Niezłożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej do 25 września  jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia

                                                                                                                                    Na kierunek Archeologia mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Termin dostarczania dokumentów  27 sierpnia – 25 września 2018

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Archeologia III stopnia

Termin i miejsce składania dokumentów: 21.05.2018 r. – 7.09.2018 r. Sekretariat Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (p. 11)

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 12.09.2018 r. godz. 11:00, Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów, sala 12

Dokumenty:

– podanie o przyjęcie na studia/do pobrania ze strony internetowej wydziału i instytutu/,

– odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych,

– życiorys naukowy/ewentualnie CV

– 3 fotografie,

– opinia samodzielnego pracownika naukowego na temat pracy magisterskiej obronionej przez kandydata,

– zarys planu pracy doktorskiej,

– pisemna charakterystyka dorobku naukowego (publikacje), organizacyjnego i popularyzatorskiego/ udział w pracach koła naukowego i działalności badawczej i promocyjnej Instytutu Archeologii/ w trakcie studiów I–II stopnia,

– pisemna prezentacja głównych tez planowanej dysertacji doktorskiej.

– suplement zawierający informację o średniej ocen ze wszystkich przedmiotów z przebiegu studiów kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia lub studiów magisterskich, ewentualnie suplement i zaświadczenie z uczelni o w/w średniej ocen,

– kserokopia stron indeksu z tematem pracy magisterskiej i oceną pracy (w wypadku, gdy suplement do dyplomu nie zawiera takich informacji)

Podanie na studia

Warunki i zasady

Zasady rekrutacji - Muzeologia I stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK 

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

– podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

–  świadectwo maturalne (oryginał + kserokopia)

–  dowód osobisty +kserokopia

–  2 zdjęcia

UWAGA !!!

Od 30 lipca do 25 września można logować się w systemie IRK i wnosić opłaty rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym nie trzeba czekać na zakwalifikowanie, wystarczy rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  i przyniesienie dokumentów

Niezłożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej do 25 września  jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

Termin dostarczania dokumentów  27 sierpnia – 25 września 2018

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia II stopnia

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK MUZEOLOGIA NALEŻY

1. zarejestrować się w systemie IRK

2. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

-podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

– świadectwo maturalne (oryginał + kserokopia)

– dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement

-dowód osobisty +kserokopia

– 2 zdjęcia

UWAGA !!!

Od 30 lipca do 25 września można logować się w systemie IRK i wnosić opłaty rekrutacyjne

Aby zostać przyjętym nie trzeba czekać na zakwalifikowanie, wystarczy rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej  i przyniesienie dokumentów

Niezłożenie wymaganych dokumentów w formie papierowej do 25 września  jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia

Na kierunek Muzeologia  mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Termin dostarczania dokumentów  27 sierpnia – 25 września 2018

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem (17) 872 15 82